İletişim

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

İlgili haberler

Yuan Hanedanlığı’ndaki Oyun Yazarlardan Dört Usta-Çin Tiyatroları Tanıyalım


14 December 2017 | By tradmin | SISU

Yuan Hanedanlığı’ndaki oyun yazarlardan dört önemli usta Guan Hanqing, Bai Pu, Zheng Guangzu ve Ma Zhiyuan’dır. Bu usta oyun yazarları farklı dönem ve türlerin temsilcisidirler. Bu sebeple onlar “Yuan Hanedanlığı’ndaki oyun yazarlarından dört usta’’olarak bilinir.

Guan Hanqing

O MS. 1229 ve 1241 yılları arasında doğmuş ve MS. 1300 civarında ölmüştür. Küçükken öğrendiğimiz metinlerinden biri ‘’Dou E Mağdur Olur’’ onun eserlerinden biridir. Bu oyunda mağdur bir kızın pek çok zorluklarla uğraştığı, bu kıza kimsenin adaletli davranmadığı ve bu kızın sonunda öldürüldüğü anlatılır. Ayırıcı yetenekleri sayesinde Guan Hanqing o dönemin oyun alanının lideri olmuştur. Çeşitli edebiyat kayıtlarına göre, Guan Hanqing tarafından 67 oyun ve birçok şiir yazılmıştır. Günümüze kadar ulaşan yazılar ise sadece 18 oyun ve yüzden fazla şiirdir.Aile üyelerinin çoğu doktor olduğu için Guan Hanqing çocukluğunda pek çok kişiyle görüşme fırsatı bulmuştur. Özellikle de alt tabakadan insanlarla görüşme imkanı bulan Guan Hanqing onların acılarını eserlerinde göstermiştir.

Bai Pu

    O MS. 1226 yılında doğmuş .Ailesinden bürokratlar yetişmiştir. Savaş yıllarında yaşayan Bai Pu anne babasından uzakta babasının arkadaşının yanında kız kardeşiyle birlikte yaşamıştır. Fakat Bai Pu 12 yaşındayken onu ve onun kız kardeşini babalarının yanına tekrar göndermiş. Bai Pu küçükken kitap okumayı çok severmiş. Bundan sonra Bai Pu babasının isteğine göre, şiirleri yazmış. O Moğol hâkimiyetinin acımasızlığı ve küçük yaşta ailesinden ayrı olması nedeniyle kalbindeki acıları şiir ve oyunlar yazarak ortaya koymak istemiş. Bai Pu tarihi temaları kullanarak  hikâyeler yazmıştır. Yazılarının sözleri güzel ve duyguları derindir.

Ma Zhiyuan

   O MS. 1250 yılında doğmuş ve MS. 1321 yılında ölmüştür. 16 oyunu vardır. Oyunlarının çoğu tanrılaşmış taocu rahiplere aittir. O gençken bürokratlıkta şöhreti kazanmak istemiş ama başarılı olamamıştır. Sonra o uzak yerde küçük bürokrat olabilmiş ama bundan da memnun olmamıştır. Bu yüzden Ma Zhiyuan gittikçe cesaretini kaybetmiş ve durmadan şikâyet etmiş. Gerçekten de yazılarında hayattan bıkkınlık görülür. Yazıları gerçekçi olmamakla birlikte karakterler de iyi gösterilmemiştir. Fakat yazar kendini yazılarında kendisini tam olarak göstermiştir.

Zheng Guangzu

Ne zaman doğduğu ve öldüğü bilinmemektedir. Zheng Guangzu dürüst biri olduğu için resmi adamlarla ilişkilendirilmemiştir. Bu sebeple bürokratlar onu aşağılamıştır. Onun bürokratik hayatı çok zor geçmiştir.İşteki üzüntüler, Hangzhou’daki güzel manzaralar ve fahişelerin şarkıları birbirine karışmış ve bu eserlerine yansımıştır.Araştırmacılara göre Zheng Guangzu ömrü boyunca 18 oyun yazmıştır. Oyunlarının iki ana konusu vardır. Birincisi genç erkekler ve kızlar arasındaki sevgi, ikincisi tarih ile ilgili hikâyelerdir.  Böylece denilebilir ki Zheng Guangzu siyaset için sanat için oyunlar yazmıştır.

          Çin oyun sanatı uzun bir gelişim dönemi geçirdi.Song hanedanlığında gelişip Yuan hanedanlığında mükemmel olmuştur. Yuan hanedanlığı Çin’in oyun tarihindeki altın çağıdır. Bu dört yazardan öğreniyoruz ki iyi bir yazar olmak istiyorsak başkalarından ziyade özel işlerle uğraşmalıyız. Hayatımızdaki her türlü zorluklara katlanmalıyız.Yuan hanedanlığındaki dört ustanın hayatları birbirinden farklı olmakla birlikte benzerlikler de bulunmaktadır. 

 

Yazar: Aylin (Huang Jialing)

Bu link paylaşalım:

İletişim

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

İlgili haberler