Tarihimiz

1949-1950

Shanghai Rusça Fakültesi

 Yeni Çin kurulduğu yıllarda mevcut olan Sovyetler Birliği’nin sosyalizm deneyimlerini öğrenmek ve incelemek için iyi Rusça bilen uzmanlara büyük ihtiyaç duyulmaktaydı.

Shanghai Belediye Başkanı CHEN Yi’nin önerisiyle, ÇKP Merkez Komitesi Doğu Çin Bürosu ve Shanghai Belediye ÇKP Merkez Komitesinde yapılan toplantı neticesinde, Doğu Çin Halk Devrim Üniversitesi Dördüncü Bölümüne şube olarak Shanghai’da Rusça bilen kadro yetiştirmek üzere bir okul kuruldu.

Doğu Çin Halk Devrim Üniversitesine Bağlı “Shanghai Rusça Okulu” adıyla 1949 yılının Aralık ayında resmi olarak ilan edildi ve kuruldu. Bu okul yeni Çin kurulduktan sonraki ilk yüksek yabancı dili okuludur.

İlk açıldığı yıllarda Shanghai Rusça Okulu, sadece Rus dili ve edebiyatı eğitimi veren az bölümlü bir yabancı dil okuluydu. Daha çok yazılı ve sözlü Rusça tercümanı, metin çevirmeni ve Rusça öğretmeni yetiştiriyordu.

 

 

 

1950-1952

Shanghai Yabancı Dili Fakültesi

1950 yılında, devletin diplomasi ve uluslararası ticaret alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İngilizce sınıfı kurulur ve okulun adı da Doğu Çin Halk Devrim Üniversitesine Bağlı Yabancı Dil Eğitim Okulu olarak değiştirilir.

Okul daha sonra, Doğu Tiyuhui Caddesi’ne (önceki Jinan Üniversitesi Birinci Fakültesi’nin bulunduğu yer) taşındı, aynı yerde şimdiki Hongkou Kampüsü bulunmaktadır.

1951 yılı Nisan ayında okul, Doğu Dilleri Ve Edebiyatı Bölümünü kurarak Burmaca, Vietnamca ve Endonezyaca bölümlerini de açtı. Okulda Rusça, İngilizce, Burmaca, Vietnamca ve Endonezyaca olmak üzere toplam 5 dil bölümü bulundu.

 

 

 

1952-1956

Shanghai Rusça Profesyonel (Meslek) Okulu

  1952 ikinci yarıyılından başlayarak, Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda tüm Çin genelindeki yüksekokullar aynı şartlarla öğrenci alacak şekilde düzenlemeye gidilir.

Devlet Eğitim Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda okulun Doğu Dilleri Ve Edebiyatı Bölümünün tüm öğretmen ve öğrencileri Pekin Üniversitesi’ne katıldı ve sadece Rusça bölümü kaldı.

Aynı yılın Eylül ayında, Shanghai Rusça Profesyonel Okulu ve yine aynı yılın Kasım ayında Shanghai Rusça Meslek Okulu olarak okulun adı değiştirildi, öğrenim süresi de 3 yıl olarak tespit edildi. Aynı yıl, Sovyetler Birliği’nden gelen ilk uzman grup da okulda çalışmaya başladı. Rusça okuma ve konuşma ders kitaplarının da hazırlanmasına başlandı.

Bu değişiklikler kapsamında okul eğitim şeklini, kurs eğitiminden modernize edilmiş düzenli eğitim tarzına dönüştürmüştür. Özellikle, birleşik Rusça araştırma sınıflarını bırakıp onun yerine uygulamalı ders, tercüme, edebiyat tarihi ve dilbilimi gibi alanlarda eğitim ve araştırma yapacak 10 farklı akademik grup kuruldu. Ders müfredatları tekrar gözden geçirildi, yeni öğrenci idare sistemi kuruldu ve önemli başarılar elde edildi.

 

 

 

1956-1994

Shanghai Yabancı Dili Enstitüsü

1956 yılında Devlet Meclisi’nin izin ile okulun adı Shanghai Yabancı Diller Fakültesi’ne değiştirildi. İngilizce, Fransızca ve Almanca bölümü açıldı ve eğitim süresi de 4 yıl olarak değiştirildi

12 Eylül 1963 yılında okul, Çin’in kilit Devlet üniversitelerinden biri olarak onaylandı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın direkt yönetimine girdi.

197o’li yılların sonuna doğru, ülkenin reform ve dışarıya açılma politikası uygulanmaya başlandı. Çin’in diplomatik ilişkilerindeki artış ve uluslararası arenada daha aktif olmaya başlamasıyla yabancı dil bilen insanlara olan ihtiyaç artmaya başlamıştı.

1982 yılında okul, tek yabancı dilden çoklu yabancı dil okuluna geçiş çalışmalarına başlamış ve bu merkezli altyapıyı kurma çalışmaları devam ediyordu. 1983 yılından itibaren yeni bölümleri bünyesine eklemeye başladı.

Bu sıralar okul kendi eğitim sistemini yenileme çalışmalarına ağırlık vermişti. Eylül 1983 tarihinde, Devlet Akademik Diploma Komitesi tarafından onay alan okul, İngilizce ve Rusça doktora diploması verme iznini kazanmıştı. 1993 yılında Devlet Eğitim Komitesi (şimdiki Eğitim Bakanlığı) ve Shanghai Belediyesi’nin destekleriyle okul, Çin’de ilk burs, okul harcı ve öğrenci kredisini birleştirilerek oluşturulan yeni sistemin ilk uygulandığı üniversite olma unvanını elde etmiştir.

 

 

 

1994-….

Shanghai Uluslararası Araştırmalar Üniversitesi

1994 yılında Devlet Eğitim Komitesinin onayıyla, okulun adı resmi olarak Shanghai Uluslararası Araştırmalar Üniversitesi (SISU) olarak değiştirildi ve Devlet Eğitim Komitesi ve Shanghai Belediyesi tarafından ortak idare edilen ilk üniversitelerden biri oldu. 1996 yılında, Devlet Eğitim Komitesi tarafından uygulanan “211 Projesi” değerlendirmesinde SISU iyi puan aldı ve Çin devletinin “21. Yüzyılın en iyi 100 üniversitesi”nden biri oldu.

2000 yılında Shanghai Songjiang Üniversite Kenti’nde yeni bir kampüs kuruldu ve bütün lisans ve 1. Sınıf lisansüstü öğrenciler bu kampüse taşındı. Birçok yabancı kültürü yansıtan binalara sahip olan Songjiang kampüsünde, yüksek kaliteli uluslararası uzman personel yetiştirilmektedir.

2007 yılı Ocak ayında SISU, kendi özünü yansıtan ve yeni seçtiği  “Dürüstlük, İleri görüşlülük ve Akademik Üstünlük” parolasını kullanmaya başladı.

60 yılı aşkın bir sürede SISU, sadece Rusça eğitimine odaklanan tek bölümlü bir fakülteden, ilk önce farklı dillere yönelen çok bölümlü üniversiteye, bugün ise artık dünyada hatırı sayılır uluslararası kaliteye sahip bir üniversiteye dönüşmüştür. Okul birçok deneyimli eleman yetiştirmiştir. Yetiştirdiği elemanlar dünyanın her yerine yayılmış ve Çin’in ekonomik ve sosyal gelişmesine, Çin halkının dünyadaki diğer milletlerle dostluk kurmasına önemli katkılar sağlamıştır.

 

 

 

 

 

 

Bu link paylaşalım: