Üniversite Yönetim Kurulu

JIANG Feng

CAO Deming

 

Üniversite Yönetim Kurulu Başkanı

JIANG Feng

Rektör

CAO Deming

Üniversite Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

LI Yuesong

WANG Jin

Rektör Yardımcısı

FENG Qinhua

ZHANG Feng

YANG Li

ZHOU Cheng

Genel Muhasebe Müdürü

LIN Xuelei

Bu link paylaşalım: