Üniversite Yönetim Kurulu

 

JIANG Feng/LI Yansong

   

Üniversite Yönetim Kurulu Başkanı

JIANG Feng

Rektör

LI Yansong

Üniversite Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

LI Yuesong

WANG Jin

Rektör Yardımcısı

FENG Qinhua

ZHANG Feng

YANG Li

ZHOU Cheng

Genel Muhasebe Müdürü

LIN Xuelei

Bu link paylaşalım: