Araştırmalar ile Alakalı Genel Durum

Araştırmalar ile Alakalı Genel Durum

Fikir oluşturması

“Çin’e dünyayı tanıtma” ve ”Çin’i dünyaya anlatma” misyonuyla, üniversitemiz ülkenn önde gelen dilbilimi, kültür ve uluslararası politika araştırma organizasyonlarından biri durumuna gelmiştir.

Uluslararası dilbilimi programları ve akademik branş kaynakları ile akademik alanındaki üstünlüğüyle üniversitemiz birçok araştırma enstitüsü ve merkezi oluşturarak devlet kurumlarına ülke ve bölge ile ilgili strateji hakkında öneriler sunmaktadır.

Son yıllarda, bölgelerle ve ülkelerle ilgili konulara odaklamaktadır. Eğitim Bakanlığı’nın finans destekleri sayesinde kurulmuş olan Avrupa Birliği Araştırma Merkezi, Rusya Araştırma Merkezi ve İngiltere Araştırma Merkezi devletin diplomatik kararlar vermesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Fakültelerde çalışan görevlilerimizin çoğunluğu hem profesyonel araştırmacılar hem de tecrübeli öğretmenler. Kendi ihtisas alanlarında gerçekleştirdikleri araştırma ve keşiflerini eğitim faaliyetlerine ve uluslararası bilgi hazinesine katkı sağlamaktadır.

Öğrencilerimizin aktif olarak akademik araştırma ve geliştirme aktivitelerine de katılmasını teşvik ediyoruz. Rektör Ödülü Serisi üniversite öğrencileri için düzenlenen yıllık bir akademik yarışmadır. Bu yarışmanın ana teması tez yazma ve teori açıklama amacını kapsamaktadır. İçine başka programlar da dahil olmaktadır: Okuma Kulübü, Yeni Öğrenci İçin Okuma Listesi, SISU Konferans Serisi ve farklı sempozyumlar. Bunlarla, yönlendirme altında okuma, kapsamlı okuma, detaylı okuma, yazma, tartışma, en sonunda da ayrıntılı etüt dahil olan öğrencilerin tam öğrenme alışkanlığı ve programını takip etmesini sağlar.

Lisans üstü öğrencilerimizin akademik iletişimi için Lisansüstü Bölümlerimiz düzenli olarak Lisansüstü Seminerler Serisi düzenlemektedir.

Lisansüstü Bölümlerimiz de akademik tezleri toparlayarak Yabancı Dil ve Kültürel Araştırmalar adlı dergi yayınlamaktadır. Bu dergi artık 10. basım olmuş ve öğrencilerimizin akademik yeteneklerini en iyi şekil de yansıtmaktadır.

Bu link paylaşalım: