İletişim

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

İlgili haberler

Çin Tiyatrosu-Çin Tiyatroları Tanıyalım-2


18 December 2017 | By tradmin | SISU

  • Sichuan Operası

  • Kunqu gösterisi

  • Pekin Opresındaki Erkek Oyuncu

  • Büyük Tiyatro Sahnesi 1759

  • Zaju

En erken Çin tiyatrolarından biri Sonraki Chao Hanedanındaki Canjun (muavin) operasıdır. Bu opera çok basittir, ve sahnede sadece iki oyuncu vardır. Sonraki Altı Hanedanlığı’nda çeşit çeşit şarkılar ve dans operaları geliştiriltir. Kuzey Qi Hanedanlığı döneminde batı bölgelerinde maskeli bir tiyatro denilen Botou yaratıldı. Bu tiyatroda yas tutan bir oğlanın babasını öldüren kaplanı araması hikayesidir. Bu dönemdeki tiyatrolar çok basit olmakla birlikte Çin’in en eski müzikal tiyatro parçaları dır ve sonraki tiyatroların öncüsüdür.

Bu tiyatrolar Tang Hanedanlığı’nda çok popülerdir ve bu dönemde tiyatrolar gelişmiştir. Xuanzong İmparatoru Liyuan (armut bahçesi) kuruldu. Orada müzisyenlere, dansçılara ve oyunculara eğitim verilmektedir. Bu oyuncular Çin’in ilk tiyatro grubudur ve imparatorları memnun etmek için oynamaktadırlar. Hatta günümüzde opera sanatçıları “armut bahçesinin öğrencileri” olarak anılmaktadır.

Song Hanedanlığı’nda bazı tiyatrolar olgunlaşmıştır, örneğin Zaju (çeşitli operası) ve Nanxi (güneyin tiyatrosu). Sonraki Yuan Hanedanlığı boyunca tiyatrolarda özel roller ortaya çıktı, mesela Dan (kadın karakter), Sheng (erkek karakter), Hua (boyalı yüz) ve Chou (palyaço). Song Hanedanlığı’ndaki oyuncuların sahnede geleneksel Çince konuşmakta ısrar etmelerine rağmen Yuan Hanedanlığı’ndaki oyuncular konuşma dili ile oyunlarını sahnelemeyi tercih ettiler.

Ming Hanedanlığı ve Qing Hanedanlığı döneminin başlarında en popüler tiyatro biçimi Kunquydu. Kunqu alanındaki en ünlü eser Tang Xianzu Mudanting’dir (şakayık köşkü). Şimdi Çin tiyatrosunun 368 farklı şekli vardır, ve aralarında en ünlülerinden biri de Pekin Operası’dır. 19. yüzyılın ortasında Pekin Operası şimdiki şekliyle çok popüler olmuştur.

Pekin Operası’nda Çin’in geleneksel telli ve vurmalı çalgıları kullanılmaktadır. Oyunculuk çeşitli jestler, ayak hakimiyetleri ve çeşitli vücut hareketine dayanır.

20. yüzyıla gelince yurt dışından dönen Çinli öğrenciler batılı tarzda oyunlar yazmaya başladılar. Bunlardan en başarılı yazar Cao Yu’dur. Onun eseri Leiyu (gök görültülü fırtına) Çin’de çok yaygınlaşmıştır.

Çin Halk Cumhuriyeti döneminin başlarında Pekin Operası geliştirilmesi için teşvik edilmiştir. Ayrıca Pekin Operası siyaset alanındaki değişmeleri de yansıtmıştır. Mesela hükümetin Wu Han’ın Hai Rui Ba Guan (Hai Rui işten kovdu) adlı eserine saldırması Çin Kültür Devrimi’nin başlamasının sinyalidir. Maalesef Kültür Devrimi boyunca çoğu oyuncular ve tiyatrolar yasaklandı. Bu dönemde yalnız sekiz model tiyatro icra edilebildi. Bu dönemde Batılı trazdaki tiyatrolar zehirli olarak anıldı. Şükür ki 1976 yılında Çin tiyatrosu ölümden dönmüştür.

 

Yazar: Altay (Jing Song)

Bütün fotoğraflar İnternetten indirilmiş ve hakkı orijinal çekene aittir.

Bu link paylaşalım:

İletişim

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

İlgili haberler