İletişim

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

İlgili haberler

21 maddelik anayasa değişikliği teklifi 19 maddeye düşürüldü


12 January 2017 | By tradmin | SISU

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşmeleri devam eden anayasa değişikliği teklifinde bir dizi değişiklik yapılması bekleniyor.

AK Parti Genel Başkanı Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, komisyondaki görüşmeleri devam eden anayasa değişikliği teklifi ele alındı. 

Edinilen bilgiye göre, komisyon görüşmelerinde, söz konusu teklifte bazı değişiklikler yapılacak. 

Teklifin 15. maddesinde yer alan, "Merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir" hükmü teklifin 11. maddesine eklenecek. Bu durumda 15. madde metinden çıkmış olacak. Dün "yedek milletvekilliği" ile ilgili düzenlemenin çıkarılmasıyla birlikte madde sayısı 20'ye düşen teklif, böylece toplam 19 madde olacak.

Ayrıca, teklifte 12 olarak öngörülen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye sayısı 13'e çıkarılacak. Adalet Bakanı ile müsteşar da HSYK'nın doğal üyesi olacak.

Teklifin, gelecek hafta içinde TBMM Genel Kuruluna gelebileceği değerlendiriliyor.

Anayasa Komisyonu görüşmelere devam ediyor

Anayasa Komisyonu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini görüşmeye devam ediyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, İstanbul Milletvekili Markar Eseyan ve Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, teklifin "Meclisin denetim yetkisini" düzenleyen 7. maddesi üzerinde değişiklik önergesi verdi. 

Kabul edilen önergeyle, Meclis soruşturması Meclisin denetim yolları arasına ekleniyor, "devlet faaliyetleri" de genel görüşmenin, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek konuları arasına ekleniyor. 

Buna göre, TBMM; meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak.

Meclis Araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibaret olacak.

Genel görüşme, toplum ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi şeklinde gerçekleştirilecek.

Meclis soruşturması, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında, Anayasa'nın teklifle değiştirilen 106. maddesinin 5. 6. 7. fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibaret olacak.

Yazılı soru; yazılı olarak en geç on beş gün içerisinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibaret olacak. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenecek.

AK Parti, milletvekillerinin yaptığı konuşmaların ardından, teklifin 7. maddesi üzerinde, "konu yeterince açıklığa kavuştuğu" gerekçesiyle kifayeti müzakere önergesi verdi.

Muhalefetin önergeye itirazı ve tartışmaların ardından, önce önerge, sonra da madde kabul edildi.

"Doğuştan Türk vatandaşı" yerine, "Türk vatandaşları" ibaresi 

Daha sonra, teklifin, "Cumhurbaşkanının adaylığı ve seçimini" düzenleyen 8. maddesi görüşüldü. 

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, madde üzerinde önerge verdi. 

Kabul edilen önergeyle, cumhurbaşkanı seçilme şartları arasında bulunan "doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından" hükmü, "Türk vatandaşları arasından" şeklinde değiştirildi.

Önergeyle, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamasında, tek adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması durumunda, uygulamada doğabilecek tereddütlerin önüne geçilebilmesi amacıyla, cumhurbaşkanı seçiminin yenileneceğine ilişkin hüküm getiriliyor. 

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamasında, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, TBMM seçimi yapılmayacak, sadece cumhurbaşkanı seçimi yenilenecek.

Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut cumhurbaşkanının görevi devam edecek.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı seçilme şartları arasında bulunan "doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından" hükmünün, "Türk vatandaşları arasından" şeklinde değiştirilmesiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, sonradan Türkiye'ye gelen ve Türk vatandaşlığını kazanan birisi olarak, binlerce soydaşı ilgilendiren bu konuyla ilgili hassasiyetleri ve samimiyetleri nedeniyle AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile milletvekillerine teşekkür etti.

Teklifin 8. maddesi, müzakerelerin ardından kabul edildi.

 

 

 

Bu haber Anadolu Ajansı sitesinden kaynaklanmıştır:

http://aa.com.tr/tr/turkiye/21-maddelik-anayasa-degisikligi-teklifi-19-maddeye-dusuruldu/715965

 

Bu link paylaşalım:

İletişim

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

İlgili haberler