İletişim

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

İlgili haberler

Analiz: 2019'da Çin ekonomisinin 3 şifresi


14 December 2018 | By tradmin | SISU

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu (Politbüro) dün kritik bir toplantı düzenledi. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri, Çin'in 2019'daki ekonomik çalışmalarının analiziydi.

Mevcut karmaşık uluslararası ortamda önümüzdeki yıl Çin'i nasıl bir ekonomik görünüm bekliyor? Ekonomi nasıl gelişecek? Bu sadece Çin'i değil, küresel ekonomik büyüme beklentilerini de ilgilendiriyor. Toplantının ardından açıklanan içeriğe bakıldığında, atlanmaması gereken 3 anahtar kavram dikkat çekiyor.

1 – İstikrarlı ilerleme

Çin, bu yılın başından bu yana, Çin Komünist Partisi 19. Ulusal Kongresi'nin vurguladığı istikrarlı ilerleme için çalışma ruhuna uygun olarak dış çevrede meydana gelen köklü değişikliklere yanıt verdi: Büyük riskleri önleme, yoksullukla isabetli mücadele ve hava kirliliğiyle mücadele dahil üç temel alanda ilk sonuçlar elde edildi, arz yanlı reform ilerletildi ve halk daha fazla fayda gördü.

2019 sadece Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıldönümü değil, aynı zamanda ÇKP'nin orta halli refah toplumu hedefinin kapsamlı şekilde gerçekleştirilmesi bakımından da önemli bir yıl. Dolayısıyla istikrar içinde ilerleme dengesini gözetmek oldukça önem taşıyor.

Politbüro toplantısında "istihdam, finansman, dış ticaret, yabancı yatırım, ulusal yatırım ve beklentileri istikrara kavuşturmak", "sürdürülebilir ve sağlıklı ekonomik kalkınmayı ve genel sosyal istikrarı sürdürmek" önerilerinde bulunuldu ve "stratejik iradeyi koruyarak istikrara odaklanılması" istendi.

Tüm bu bilgiler, ÇKP'nin karar verici mekanizmasının, mevcut iç ve dış ortamdaki değişiklikleri derin şekilde kavradığını ve bu değişikliklere karşılık verme konusunda özgüveni bulunduğunu yansıtmaktadır. Özellikle artan küresel ticaret sürtüşmeleri ve dünya ekonomik büyümesindeki belirsizliklerin artması bağlamında, Çin için "istikrar" kelimesi özellikle önemlidir. Aynı zamanda Çin'in istikrarlı büyümesi, kaçınılmaz olarak dünya ekonomik büyümesinin motoru olmaya devam edecektir.

2 - Yüksek kaliteli gelişme

Kasıma ayında ilki düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) yaptığı açılış konuşmasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, mevcut uluslararası ve yerel ekonomik koşullar altında Çin'in ekonomik kalkınmasının bazı önemli çelişkiler ve problemlerle karşılaştığını, bazı alanlarda belirsizliğin arttığını söyledi. Xi, zorlukların artmış olmasına rağmen, genel olarak bunların ilerleme sürecinde karşılaşılan problemler olduğunu ve bunları çözmek için önlemler aldıklarını, bu önlemlerin de zaten sonuç vermeye başladığını kaydetti.

Xi Jinping'in bahsettiği önlemlerden en en önemlisi yüksek kaliteli kalkınmanın sağlanması. ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu toplantısında, bu yıl Çin'in yüksek kaliteli kalkınma için çalışmalar yürütüldüğüne ve halkın daha fazla fayda gördüğüne işaret edildi. 2019'da "yüksek kaliteli kalkınma" ve "halkın kazanma, mutluluk ve güven duygusunu artırmak", Çin'in ekonomik büyümesinin temel hedefidir. Bu nedenle, Çin gelecek yıl arz yönlü yapısal reformlara bağlı kalmaya devam edecek. Temel çizgi, piyasa odaklı reformların derinleştirilmesinde, yüksek seviyeli dışa açılmanın genişletilmesinde ve modern bir ekonomik sistem inşasının hızlandırılmasında ısrarcı olmaktır.

Büyük risklerin önlenmesi, yoksulluğun isabetli şekilde azaltılması ve kirliliğin önlenmesi ve kontrolü dahil 3 alanda, imalat, iç pazar, kırsal yeniden canlandırma, bölgeler arası koordinasyon, ekonominin yapısal reformu ve halkın yaşam koşullarını iyileştirme dahil 7 açıdan önemli atılımlar yapıldı. İç talebin genişletilmesinin ve reel ekonominin güçlendirilmesinin önümüzdeki yıl Çin'in ekonomik büyümesinde daha önemli rol oynayacağı bekleniyor.

3 – Kendi görevlerini yerine getirmede ısrar etmek

Bu sene, Çin'de reform ve dışa açılma politikası başlatılmasının 40. yıldönümü. Bu yıl boyunca Çin, 1449 çeşit günlük tüketim malı ve 1585 çeşit sanayi ürününde gümrük vergisinin azaltılması, yabancı yatırım negatif listesinin yayımlanması, finans, otomobil, uçak ve gemi gibi alanların daha çok yabancı sermayeye açılması dahil bir dizi yeni dışa açılma adımını açıkladı.

Dünya Bankası raporuna göre, Çin'in ticaret ortamı bakımından dünya sıralamasındaki yeri, geçen yıla oranla 30 sıra yükseldi. İlk Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki sözleşme hacmi 57 milyar 800 milyon doları buldu. Tüm bunlar, 1 milyar 400 milyona yakın nüfusa sahip Çin pazarının dev potansiyelini gösterdi.

Çin, 2019 yılında 2. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nu ve 2. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı düzenleyecek. Çin ve ABD, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatı gerçek kazanımlara dönüştürme fırsatıyla karşılaşacak.

Gelişme konusunda, Çin hep kendi devlet durumu, temposu ve planına göre hareket ediyor. Dışardan gelen baskılara rağmen, Çin bu tutumu değiştirmeyecek. Dün düzenlen Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Toplantısı'nda, uluslararası ortam ve yurt içi koşullardaki değişikliklere diyalektik bir şekilde bakılması, gelişme için önemli stratejik fırsatlar döneminin değerlendirilmesi, kendi işlerinin kararlılıkla ve şaşmadan yerine getirilmesi gerektiğine işaret edildi.

Dışardaki çeşitli belirsizliklere rağmen, Çin ekonomisinin özü değişmedi. Ekonominin sağlıklı ve istikrarlı gelişmesi sürüyor, kaliteli gelişmeyi destekleyen üretim koşulları aynı, uzun vadeli ve istikrarlı iyileşme eğilimi sabit.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Toplantısı'nın bu defaki toplantısında bu önemli kavramların altı çizildi. Çin'de reform ve dışa açılmanın yeni döneminde, uluslararası toplum, Çin ekonomisinin perspektifine iyimser bakmaya devam edebilir.

 

Bu haber CRI haber sitesinden kaynaklanmıştır:

http://turkish.cri.cn/1781/2018/12/14/1s194965.htm

Bu link paylaşalım:

İletişim

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

İlgili haberler